Dokumenty ke stažení

Od roku 2012 jsme pravidelným držitelem ocenění "Spolehlivá firma" na portálu ŽivéFirmy.cz

Stejně tak jsme pravidelným držitelem certifikátu "Prověřená společnost."

Poptávky:

Kompletní poptávkový formulář ve formátu *.xls najdete zde. Po jeho vyplnění a odeslání e-mailem obdržíte naší nabídku, zpracovanou ve stejném souboru na listech 3 až 5.

Samotný poptávkový formulář ve formátu *.pdf si můžete stáhnout zde. Soubor si můžete vytisknout a vyplněný poslat zpět poštou (nebo nám ho můžete vrátit naskenovaný e-mailem).

*  *  *

Recyklační a autorské poplatky:

Na poli recyklace elektroodpadu spolupracujeme se společností REMA Systém, a.s. Aktuální sazebníky recyklačních poplatků jsou k dispozici zd e (skupina 3) a zde (skupina 4).

Základní ceník autorských poplatků najdete zde.

Výňatek z ceníku autorských poplatků z přístrojů ke zhotovování rozmnoženin a nenahraných nosičů společnosti OSA je ke stažení zde.

Ostatní ceníky autorských odměn společnosti OSA:

1 - vysílání a přenos vysílání

2 - internet a mobilní sítě

3 - hudební a filmové nosiče

4 - synchronizace

5 - videopůjčovny

6 - pracovní rozmnoženiny

reprodukovaná hudba

živá vážná hudba

živá populární hudba

Prohlášení naší společnosti ke směrnici č. 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních je pro vás k dispozici zde.

*  *  *

Obchod:

Stáhněte si aktuální znění Reklamačního řádu a vzor Všeobecných obchodních podmínek, platných pro maloobchod.

Pokud byste potřebovali podat reklamaci, zde najdete  reklamační formulář . V případě, že byste chtěli odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy podle ujednání článku 5 VOP, zde najdete odpovídající formulář.

Připravujeme pro vás aktuální seznam autorizovaných servisů.

Pokud jste našimi obchodními partnery (nebo se jimi chcete stát), můžete si stáhnout vzor Smlouvy o obchodní spolupráci, Reklamační řád a vzor Všeobecných obchodních podmínek, platných pro velkoobchod - uvedené dokumenty najdete v tomto archivu.

Prohlášení o ochraně osobních údajů, které se naše obchodní společnost zavázala respektovat a ochraňovat v souladu se zákonem 101/2000 Sb., najdete zde.

*  *  *

Související zákony:

Zákon 89/2012 Sb. - Občanský zákoník

Zákon 90/2012 Sb. - Zákon o obchodních korporacích

Směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)

Směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Zákon 185/2001 Sb. - Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Novela 7/2005 Sb., kterou se mění Zákon 185/2001 Sb. - Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Vyhláška 352/2005 Sb. o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady, včetně přílohy 1

Vyhláška 488/2006 Sb., kterou se stanoví typy přístrojů k zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměn

Vyhláška 408/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 488/2006 Sb., kterou se stanoví typy přístrojů k zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměn

Zákon 101/2000 Sb. - Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

Roman Hošek

Jiráskova 422
262 23 JINCE
+420 608 607 081 roman.hosek@hobbyland.cz
Vytvořeno službou Webnode